ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน

Welcome to Student Capacity Development of
Patumwan Demonstration school Srinakharinwirot university

 

ปรัชญา : ประสบการณ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

วิสัยทัศน์ : 

คติพจน์ :

การเรียนรู้ควบคู่ปฏิบัติการ ร่วมคิดร่วมทำ

เป็นศูนย์ปฏิบัติการเสริมทักษะในเชิงเทคนิคกระบวนการเรียนรู้ วิจัย ทดลอง เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเผยแพร่นวัตกรรมการจัดกิจกรรมนักเรียน

ติดต่อเรา

ห้องกิจการนักเรียน อาคาร 1 ชั้น 2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เลขที่ 2  ถนนอังรีดูนังต์ 
แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

โทร : 02 2513934

Teenage Students Raising Hands

©2020 by Student Capacity Development. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now